Rekonstrukce domu započata!

Dnes, 10.3.2014, bylo generálnímu dodavateli stavby, firmě EKOBAU INVEST, předáno staveniště a započala tak kompletní rekonstrukce projektu Rezidence Poříčí 41. O dalším postupu vás budeme průběžně informovat.